Forbryderalbum

 

Regeringspolitik
De ansvarlige politikere

Brian Arthur Mikkelsen (K)
Læs videre »»   


Kulturminister til forsvar for hetz mod religioner

Den 20. oktober 2003 besluttede bestyrelsen i danske PEN, at den ikke kunne godkende optagelsen af forfatteren Lars Hedegaard som medlem. Beslutningen om optagelse blev i stedet henvist til foreningens øverste myndighed, generalforsamlingen.

Anledningen til modstanden i bestyrelsen mod optagelse af Lars Hedegaard var usikkerhed omkring hvorvidt har var i modstrid med det internationale PEN's charter. PEN arbejder internationalt for ytringsfrihed og med støtte til forfattere der udsættes for censur og forfølgelse. Men for at afgrænse sig mod f.eks. nazismens forfølgelse af jøder indeholder foreningens charter en bestemmelse om, at medlemmerne ikke må bedrive "hate speech" (sprede hadefulde budskaber om religioner eller racer). Det var denne bestemmelse i chartret nogle medlemmer af bestyrelsen var usikre på, om Hedegaard med sit bidrag til den stærkt islam-kritiske bog "I krigens hus" overtrådte. Derfor overlod bestyrelsen beslutningen til generalforsamlingen.

Det var dog ikke nødvendigt. Hedegaard trak sin ansøgning om medlemskab tilbage allerede i slutningen af oktober.

Sagen kunne være død her, men i januar 2004 udtalte en anden forfatter til "I krigens hus", Helle Merete Brix, at hun i protest meldte sig ud af PEN. Det fik kulturminister Brian Mikkelsen til at gå til angreb på PEN. Den desorienterede kulturminister havde i efteråret 2003 forsøgt at blæse til "kulturkamp" mod kommunismen, uden helt at have forstået hvad Per Stig Møller og Anders Fogh Rasmussen lagde i begrebet. Statsministeren satte senere på efteråret den unge kulturminister på plads ved at erklære, at "kulturkamp" ikke drejede sig om kommunistisk forfølgelse af borgerlige, som Mikkelsen selv mente at have været ude for, da han ikke kunne få lov til at udgave sit eget blad på Ballerup Gymnasium. Statsministeren havde formuleret begrebet i sin bog "Fra Socialstat til Minimalstat" fra 1994, hvor det dækker over en kamp mod den socialdemokratiske velfærdsstat. "Det handler om værdier" var statsministerens budskab i efteråret 2003 til sin kulturminister.

Brian Mikkelsens paranoia fra skoletiden var dog stadig intakt, og Hedegaardsagen bekræftede ham i hans værste forestillinger om den danske kultur. Den 10. januar 2004 skrev han derfor i en kronik i Berlinske Tidende:

"En stor del af de danske forfattere og meningsdannere er fordømmende og intolerante, og deres organisation for ytringsfrihed, Dansk PEN, er ved at transformere sig til en kaffeklub for folk med de rette, velfriserede meninger."

Mikkelsen fortsatte med specielt at angribe Klaus Rifbjerg, Suzanne Brøgger og forfatteren og journalisten Carsten Jensen. Ministeren beskrev Carsten Jensen som: "en af de stemmer på venstrefløjen, der har gjort mest for at vulgarisere debatten."
"Det nedladende er ikke kun de øgenavne, han giver sine politiske modstandere - som da han kaldte Søren Krarup for "Dansk Folkepartis selvoppustede pruttepude", men også, at Carsten Jensen simpelthen afviser, at hans politiske modstandere kan tænke," fortsatte Brian Mikkelsen, der åbenbart havde det svært ved at acceptere Carsten Jensens ytringsfrihed.

Ministeren satte i sin kronik trumf på ved at true PEN med at fratage dem deres årlige tipstilskud på 50.000 kr. som foreningen havde modtaget siden 1999. Inden den endelige beslutning krævede han dog en redegørelse fra PEN, hvilket han fik 2 dage senere. Ministeren meddelte sin endelige beslutning 1. april, hvor PEN's bevilling fra det foregående år netop var løbet. PEN kunne ikke få tilskud, fordi den ikke havde villet optage Hedegaard.

Ministeren var på intet tidspunkt i forløbet i stand til at formulere en kvalificeret kritik af PEN's arbejde. Det der havde trigget den unge minister var hans paranoia over udelukkelse. Han forstod ikke, at PEN i sit charter afgrænser sig mod f.eks. nazistisk hetz mod jøder, og har forstod ikke den danske foreningsfrihed: at foreninger i Danmark faktisk selv bestemmer hvem de lukker ind. Det er ikke statens opgave at blande sig i det.

Som erstatning for støtten til PEN oprettede ministeren en særlig pulje på 100.000 kr. til støtte for "forfatteres ytringsfrihed". Han lovede samtidig, at han ikke ville blande sig i uddelingen af puljens midler. Da uddelingen fandt sted i september 2004 blev den foretaget af Kunstrådets litteraturudvalg. Udvalget gav 80.000 kr. til .... PEN der i samarbejde med Dansk Journalistforbund og den Danske Helsinkikomite havde søgt om støtte til en seminarrække om beskyttelse af kritiske forfattere og journalister i Rusland og Hviderusland.


Kilder:
Vagt i gevær!, Weekendavisen 19. november 2004
Flere penge til PEN, Politiken 17. september 2004
Politik: Brian Mikkelsens falliterklæring, Jyllands-Posten 25. juni 2004
Private støtter Dansk PEN, Berlingske Tidende 6. april 2004
Brians hævn, B.T. 3. april 2004
Kulturministeren straffer PEN, Berlingske Tidende 2. april 2004
Minister angriber forfattere, Berlingske Tidende 10. januar 2004

Sidst opdateret: 2005-03-10

Forlaget Solidaritet, 2200 København N    /    Læst af 8838