Forbryderalbum

 

Regeringspolitik
De ansvarlige politikere

Brian Arthur Mikkelsen (K)
Læs videre »»Lene Espersen (K)
Læs videre »»Lars Barfoed (K)
Læs videre »»   


Tinglysningståber

3 Konservative justitsministre præsterede i perioden 2006-10 at få tinglysningssystemet til at bryde sammen. Rigsrevisonen kritiserede i sin beretning fra august 2010 skarpt det nye digitale system:

"Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at den organisatoriske forberedelse af tinglysningsprojektet har været utilstrækkelig, og at projektstyringen og økonomistyringen ikke har været tilfredsstillende. Tinglysningsprojektet har været præget af, at Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen har undervurderet projektets risici og kompleksitet."

Digitaliseringsprojektet blev sat i gang i 2003 af daværende justitsminister Lene Espersen. Lovforslaget blev vedtaget i 2006 og projektet sat i gang. Projektet skulle afskaffe den gamle papirbaserede tinglysning og med et slag erstatte den med digital tinglysning. Den samlede finanssektor advarede i flere omgange både Justitsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet mod projektet, der var for dårligt gennemtænkt om projekteret, men branchens advarsler blev notorisk overhørt. En praksis indført af VKO regeringen i 2001, hvor advarsler og høring udenfor regeringens mure ignoreres.

Systemet blev sat i drift i september 2009, og eftersom der ikke var projekteret med en overgang fra det gamle papirbaserede system til det nye digitale gik tinglysningsprocessen nærmest i stå. Fra en gennemsnitlig behandlingstid på 10 dage indtil da var behandlingstiden i januar 2010 steget til 100 dage. Udover den manglende overgang fra det ene system til det andet var et væsentligt problem, at brugerne af den digitale tinglysning ikke anvendte digitale signaturer, og hele systemet var baseret på digitale signaturer.

Udover 1½ års indledende forsinkelser og totalt sammenbrud i tinglysningen da systemet blev sat i drift, blev budgettet overskredet med næsten 50%, da det steg fra de budgetterede 460 mio. kr til 653 mio. kr.

3 - uduelige - konservative justitsministre nåede at være inde over projektet: Lene Espersen tog initiativet og satte projektet i gang. Brian Mikkelsen var minister det sidste halve år før systemet blev sat i drift og til tinglysningen var brudt helt sammen. Lars Barfod trådte til, da tinglysningsskandalen havde nået astronomiske dimensioner. 100.000 boligejere var da kommet i klemme i det nye system.

"Havde det her været en privat virksomhed, havde de, der var ansvarlige for rodet - frivilligt eller ufrivilligt - fundet andet arbejde for lang tid siden", udtalte Anders Drejer, professor i strategi og forretningsudvikling på Aalborg Universitet.

Lene Espersen arbejdede tidligere i IT branchen, men kunne ikke overskue dette arbejde og blev derfor i stedet sendt i Folketinget. Som justitsminister lavede hun en arbejdsdeling med sine embedsmænd: de klarede det juridiske og hun klarede interviewene til damebladene.

"Jeg vil gerne sige til alle ordførerne, at systemet altså kun bliver igangsat, hvis vi er hundrede procent sikre på, at det fungerer.Det er noget, jeg som minister er ekstremt opmærksom på."
Lene Espersen, 21. april 2006.

.. den lader vi lige stå i 3 minutter!


K-ministre flygter fra ansvaret. Tinglysnings-tåber: Lene, Brian og Lars står bag kæmpe skandale men bliver fredet af DF. Ekstra Bladet, 18.08.2010

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt, Rigsrevisonen august 2010.

Tinglysning, Wikipedia

Sidst opdateret: 2011-01-08

Forlaget Solidaritet, 2200 København N    /    Læst af 8457