Forbryderalbum

 

Regeringspolitik

   

Anders Fogh Rasmussen

1953 Født i Ginnerup (Nørre Djurs), søn af gårdejer Knud Rasmussen og Martha Rasmussen.
1970-72 Stifter af og formand for Liberal Ungdom på Viborg Katedralskole.
1972 Sproglig-samfundsfaglig studentereksamen fra Viborg Katedralskole.
1973-78 Medlem af Venstres hovedbestyrelse.
1974-76 Landsformand for Venstres Ungdom (VU).
1976-78 Medlem af forretningsudvalget i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).
1978 Cand.oecon. fra Århus Universitet
1978 Folketingsmedlem.
1987-92 Skatteminister. I 1990-92 tillige økonomiminister.
1989-92 Efter uregelmæssigheder i økonomiministeriet og Rasmussens vildledning af Folketinget nedsættes en kommissionsdomstol, der skal kulegrave forholdene.
1992 Afsat som skatte- og økonomiminister pga. "kreativ bogføring" og vildledning af Folketinget.
1993 Forfatter til bogen »Fra Socialstat til Minimalstat«.
1998 Erstatter Uffe Ellemann Jensen som formand for Venstre. Det var i året forud lykkedes Fogh at udmanøvrere sin værste politiske fjende, Peter Brixtofte som formandskandidat.
2001-09 Statsminister.
2002 Nedlægger 120 råd og nævn. Berufsverbot mod hvad han opfatter som "venstreorienteret" indflydelse i statsapparatet.
2003 Sender i strid med folkeretten Danmark i krig mod Irak.
2004 Erklærer i sin nytårstale, at opsvinget er på vej og at arbejdsløsheden vil falde.
2005 Sammen med Jyllandsposten og tegneren Kurt Westergaard udløser han den såkaldte Muhammedkrise, hvis formål er at svine islam til. Den arabiske verden indfører boykot af Danmark, danske virksomheder mister milliarder i eksportindtægter og den danske nazistiske højrefløj får yderligere fremgang.
2009-14 Generalsekretær for NATO
2016 Rådgiver for Ukraines kuppræsident, chokoladebaronen Poroshenko

Historier

2022

Atomkrig mod Rusland
I et interview slog Rasmussen sig i marts 2022 til talsmand for atomkrig mod Rusland

Læst af ialt: 1324
Læs videre »»

2005

Manipulation. Har Fogh mødt sit »Watergate«?
30. september 2005 offentliggjorde Jyllands-Postens en række stærkt krænkende tegninger overfor islam. Statsministeren afviste efterfølgende blankt at mødes med 12 ambassadører fra den arabiske verden. Hvad man end mener om avisens aktion, og hvor urimelig overreaktionen end bliver fire måneder efter tegningernes offentliggørelse, så er det statsministerens manipulatoriske fortielser og fordrejninger igennem tre måneders intens krise, der resulterer i den største udenrigspolitiske krise i dansk efterkrigstids historie.

Læst af ialt: 10431
Læs videre »»

2005

Lad de rige blive rigere og de fattige fattigere
18. september erklærede socialminister Eva Kjer Hansen til Jyllands-Posten: "det er et faktum, at uligheden øges i Danmark. Det er i orden, for den skaber større dynamik i samfundet. 3 dage holdt hun fast i sin hyldest til den økonomiske ulighed inden statsministeren gav hende valget mellem at trække alle sine udtalelser tilbage eller blive fyret som minister. Selv om Kjer Hansen allene gav udtryk for regeringens faktiske politik og blev støttet af mange venstrefolk på og udenfor Christiansborg, frygtede Fogh Rasmussen, at markeringen ville koste Venstre stemmer. 73% af den danske befolkning er nemlig imod øget økonomisk ulighed. Ministeren har fået sparket munden i. Men hvad mener socialministeren selv om ulighed i dag?

Læst af ialt: 30269
Læs videre »»

2005

Anders Fogh: OK at bryde FN's resolutioner
På et valgmøde i Århus erklærede statsministeren i februar 2005, at det var i orden at Israel bryder FN's resolutioner. Holdningen er, at "demokratiske stater" godt må bryde Menneskerettighedskonventionen, Genevekonventionerne og resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd. Danmark er i forvejen et af de lande der selv står anklaget for brud mod Menneskerettighedskonventionen pga. dets udlændingepolitik.

Læst af ialt: 10520
Læs videre »»

2005

Danmark som paria stat
Danmarks anseelse i udlandet har lidt alvorlig skade under VKO regeringen 2001-05. Det skyldes især regeringens flygtninge- og indvandrerpolitik, deltagelsen i USA's angrebskrige i Irak og Afghanistan og efterfølgende besættelse, samt Danmarks bidrag til at øge de globale miljøproblemer - frem for at mindske dem.

Læst af ialt: 15119
Læs videre »»

2005

Mere forurening for pengene
"Mere miljø for pengene" erklærede Anders Fogh Rasmussen i oktober 2003. Slagordet dækker over en veritabel massakre på den danske miljø- og energipolitik. 600 er blevet fyret i ministeriet, der er sparet 3,7 mia. kr. og regeringen har besluttet at gøre sit til for at øge den globale luftforurening. I stedet for at reducere udslippene af CO2 køber regeringen sig ret til at forurene mere. Samtidig prioriterer regeringen forurenende energikilder frem for vedvarende energi, der kunne reducere forureningen.

Læst af ialt: 15175
Læs videre »»

2005

Iskold ligegyldighed overfor flodbølgekatastrofens ofre
Flodbølgekatastrofen 26. december 2004 kostede 225.000 livet og gjorde 2 mio. mennesker hjemløse. Den danske regering var fraværende i hjælpeindsatsen, afviste arrogant enhver kritik og afviste at lade gennemføre en uafhængig undersøgelse af forløbet. De 420 mio. kr. den "bevilgede" i katastrofehjælp var stjålet fra bistanden til jordens fattigste lande.

Læst af ialt: 21086
Læs videre »»

2004

Kan Venstres folketingsmedlemmer holde sig fra små drenge?
Den 20. oktober 2004 blev Flemming Oppfeldt (V) arresteret og sigtet for pædofili. Politiet havde fremlagt et større efterforskningsmateriale for Folketinget, og dette førte til, at hans parlamentariske immunitet øjeblikkelig blev hævet. Efter 25 år på centrale poster i partiet blev han samtidig ekskluderet af folketingsgruppen. Andre lignende sager har ikke ført til eksklusion, men er heller ikke kommet til offentlighedens kendskab.

Læst af ialt: 21787
Læs videre »»

2004

Ringere undervisning
Under VKO regeringen er uddannelsesudgiften pr. elev og studerende reduceret med 2,5% og regeringen planlægger en yderligere nedskæring på 2,7% for perioden 2005-08. Elever, studerende og lærere oplever dagligt nedskæringerne, der også giver sig udslag i, at Danmark placeres i bund i de internationale undersøgelser, hvor kvaliteten af forskellige landes uddannelsessystemer sammenlignes.

Læst af ialt: 13620
Læs videre »»

2004

Statsracisme
Regeringen gennemførte umiddelbart efter sin tiltræden en række tiltag, der drastisk skulle reducere indvandringen. Bl.a. i form af stop for familiesammenføringer. Internationale organisationer karakteriserer i dag disse indgreb som værende i strid med flygtninge- og menneskerets konventionerne. Alligevel fortsætter regeringen sin chikane mod flygtninge og indvandrere, samtidig med at Danmarks anseelse i udlandet som et civiliseret samfund når nye lavpunkter.

Læst af ialt: 28477
Læs videre »»

2004

30.000 flere uden arbejde
30.000 har mistet deres arbejde under VKO regeringen (2001-05). Dels pga. de omfattende fyringer i staten. Dels fordi regeringen hverken har haft evnen eller lysten til at bekæmpe arbejdsløsheden. Skattelettelserne i 2004 skulle iflg. regeringen skære 22.000 af arbejdsløshedskøen. Oppositionen kritiserede skattelettelserne for ikke at være jobskabende, og den fik ret. Ved udgangen af året var arbejdsløsheden ikke faldet.

Læst af ialt: 17591
Læs videre »»

2003

Drastiske forhøjelser af priserne på busser og tog
Regeringen fjernede i 2003 taksttilskuddet til den offentlige trafik. Det betød, at bus- og togbiletter i januar 2004 steg ca. 12%. Det var ikke penge der manglede i statskassen. Samtidig med at staten sparede 115 mio. kr. på taksttilskuddet steg udgiften til motorveje med 30% (250 mio. kr). Der var tale om en politisk omfordeling fra offentlig transport til motorveje.

Læst af ialt: 12858
Læs videre »»

2003

Krigsforbrydelser
Den 21. marts 2003 opstillede Anders Fogh Rasmussen 8 gode grunde til, at Danmark skulle tilslutte sig USA's angrebskrig mod Irak. De vigtigste af disse punkter var påstanden om Iraks støtte til international terrorisme og besiddelse af massaødelæggelsesvåben. På det spinklest mulige mandat førte statsministeren Danmark i krig. Et for et er de 8 punkter blevet pillet fra hinanden og faldet sammen. Tilbage står Danmarks deltagelse i en folkeretsstridig krig, i besættelse og krigsforbrydelser i Irak, der berettiger til at stille regeringen for den Internationale Krigsforbryderdomstol (ICC).

Læst af ialt: 33582
Læs videre »»

2002

Berufsverbot, kammerateri og magtens arrogance
Kun godt 1 måned efter regeringen kom til magten offentliggjorde den en liste på 103 råd og nævn der skulle nedlægges. Anders Fogh angav oprindelig 'kampen mod smagsdommerne' som begrundelse, men indrømmede siden, at formålet var udrensning af 'venstreorienterede i statsadministrationen'. 3 år senere er der oprettet lige så mange nye råd og nævn, og regeringen har placeret sine egne folk i disse og på velbetalte formandsposter i offentlige virksomheder. Kammerateriet har nået nye højder under VKO regeringen.

Læst af ialt: 13154
Læs videre »»

1992

Fyret som skatteminister (1992)
Anders Fogh Rasmussen udnævnes i 1987 til skatteminister. Allerede året efter er der rod i ministeriets regnskaber, og endnu værre går det i 89, hvor der mangler 150 mio. kr. Hullet dækkes gennem kreativ bogføring, der imidlertid opdages og i marts 1990 nedsætter Folketinget en kommissionsdomstol, der skal kulegrave de økonomiske forhold i ministeriet. Dens rapport kommer i november 1992, og dens konklusioner er så belastende for Rasmussen, at der konstateres et flertal i Folketinget for at afsætte ham. Bl.a. har han overtrådt ministeransvarlighedsloven ved at lyve overfor tinget.

Læst af ialt: 73162
Læs videre »»

Forlaget Solidaritet, 2200 København N